.

12/20 (24) kV hoăc 12,7/22 (24) kv, TCVN 5935-2/IEC60502-2 (1 lõi, ruột nhôm, bán dẫn ruột dẫn, cách điện XLPE, bán dẫn cách điện, màn chắn kim loại, vỏ PVC)

 •  
  -30%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  AXV/S-400-12,7/22(24) kV

   
   
 •  
  -29%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  AXV/S-300-12,7/22(24) kV

   
   
 •  
  -30%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  AXV/S-240-12,7/22(24) kV

   
   
 •  
  -29%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  AXV/S-185-12,7/22(24) kV

   
   
 •  
  -29%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  AXV/S-150-12,7/22(24) kV

   
   
 •  
  -29%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  AXV/S-120-12,7/22(24) kV

   
   
 •  
  -29%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  AXV/S-95-12,7/22(24) kV

   
   
 •  
  -29%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  AXV/S-70-12,7/22(24) kV

   
   
 •  
  -29%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  AXV/S-50-12,7/22(24) kV

   
   
 •  
  -29%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  AXV/S-35-12,7/22(24) kV

   
   
 •  
  -29%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  AXV/S-25-12,7/22(24) kV