Dây cáp điện lực hạ thế

 •  
  -0%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  Cáp hạ thế Cadivi CXE ­− 0,6/1kV - ruột đồng - vỏ HDPE

  Liên hệ
   
 •  
  -0%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  Cáp hạ thế Cadivi CXV ­− 0,6/1kV - ruột đồng - vỏ PVC

  Liên hệ
   
 •  
  -0%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  Cáp hạ thế Cadivi CVV ­− 0,6/1kV - ruột đồng - vỏ PVC

  Liên hệ
   
 •  
  -0%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  Cáp hạ thế Cadivi CVV – 300/500V - ruột đồng - cách điện PVC

  Liên hệ
   
 •  
  -0%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  Cáp hạ thế Cadivi CV – 0,6/1kV - ruột đồng cách điện PVC

  Liên hệ
   
 •  
  -0%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  Cáp hạ thế Cadivi - AVV/DATA - ruột nhôm - giáp băng kim loại

   
   
 •  
  -0%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  Cáp hạ thế Cadivi - AXV − 0,6/1kV - ruột nhôm - vỏ PVC

   
   
 •  
  -0%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  Cáp hạ thế Cadivi CXE/AWA - ruột đồng - giáp sợi kim loại

   
   
 •  
  -0%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  Cáp hạ thế Cadivi CXV/AWA & CXV/SWA - ruột đồng - vỏ PVC

   
   
 •  
  -0%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  Cáp hạ thế Cadivi CXE/DATA & CXE/DSTA - ruột đồng - vỏ HDPE

   
   
 •  
  -45%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  Cáp hạ thế Cadivi CXV/DATA - 0,6/1kV - ruột đồng - vỏ PVC

   
   
 •  
  -45%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  Cáp hạ thế Cadivi CVV/DATA & CVV/DSTA - 0.6/1kV - giáp băng kim loại