.

0,6/1 kV, TCVN 5935-1 (3 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE, vỏ PVC)

 •  
  -30%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  AXV-3X400 - 0,6/1 kV

   
   
 •  
  -29%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  AXV-3x300 - 0,6//1kV

   
   
 •  
  -29%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  AXV-3X240 - 0,6//1kV

   
   
 •  
  -29%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  AXV-3x185 - 0,6//1 kV

   
   
 •  
  -29%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  AXV-3x150 - 0,6//1kV

   
   
 •  
  -29%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  AXV-3x120 - 0.6//1 kV

   
   
 •  
  -29%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  AXV-3x95 - 0,6/1 kV

   
   
 •  
  -30%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  AXV-3x70 - 0,6//1 kV

   
   
 •  
  -29%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  AXV-3x50 - 0.6//1 kV

   
   
 •  
  -30%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  AXV-3x35 - 0.6//1 kV

   
   
 •  
  -30%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  AXV-3x25 - 0,6//1 kV

   
   
 •  
  -29%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  AXV-3x16 - 0,6//1kV