.

0,6/1 kV, TCVN 5935-1 (1 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE, vỏ PVC)

 •  
  -29%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  AXV-630 - 0,6//1 kV

   
   
 •  
  -30%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  AXV-500 - 0,6//1 kV

   
   
 •  
  -29%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  AXV-400 - 0,6//1 kV

   
   
 •  
  -29%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  AXV-300 - 0.6//1 kV

   
   
 •  
  -29%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  AXV-240 - 0.6//1 kV

   
   
 •  
  -29%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  AXV-185 - 0.6//1 kV

   
   
 •  
  -29%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  AXV-150 - 0,6//1kV

   
   
 •  
  -29%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  AXV-120 - 0.6//1 kV

   
   
 •  
  -30%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  AXV-95 - 0,6//1kV

   
   
 •  
  -29%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  AXV-70 - 0.6//1 kV

   
   
 •  
  -29%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  AXV-50 - 0,6//1kV

   
   
 •  
  -29%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  AXV-35 - 0.6//1 kV

   
   
 •  
  -24%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  AXV-25 - 0.6//1 kV

   
   
 •  
  -29%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  AXV-16 - 0,6//1kV

   
   
 •  
  -29%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  AXV-10 - 0,6/1kV