.

Dây điện mềm bọc nhựa PVC - VCmt, 2 lõi - 300/500V, TCVN 6610-5

 •  
  -0%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  VCmt-2×6-(2×84/0,30) – 300/500V/Dây điện mềm bọc nhựa PVC – VCmt, 2 lõi – 300/500V, TCVN 6610-5

  Liên hệ
   
 •  
  -0%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  VCmt-2×4-(2×56/0,3) – 300/500V/Dây điện mềm bọc nhựa PVC – VCmt, 2 lõi – 300/500V, TCVN 6610-5

  Liên hệ
   
 •  
  -0%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  VCmt-2×2,5-(2×50/0,25) – 300/500V/Dây điện mềm bọc nhựa PVC – VCmt, 2 lõi – 300/500V, TCVN 6610-5

  Liên hệ
   
 •  
  -0%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  VCmt-2x1,5-(2x30/0,25) – 300/500V/Dây điện mềm bọc nhựa PVC – VCmt, 2 lõi – 300/500V, TCVN 6610-5

  Liên hệ
   
 •  
  -0%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  VCmt-2×1,0-(2×32/0,2) – 300/500V/Dây điện mềm bọc nhựa PVC – VCmt, 2 lõi – 300/500V, TCVN 6610-5

  Liên hệ
   
 •  
  -0%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  VCmt-2×0,75-(2×24/0,2) – 300/500V/Dây điện mềm bọc nhựa PVC – VCmt, 2 lõi – 300/500V, TCVN 6610-5

  Liên hệ