Class 10 A(1) với liên kết Everlink, đầu kết nối bắt vít BTR