.

300/500V, TCVN 6610-4 (3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)

 •  
  -0%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  CVV-3×10 – 300/500V/Cáp điện lực hạ thế – 300/500V, TCVN 6610-4 (3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)

  Liên hệ
   
 •  
  -0%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  CVV-3×6-300/500V/Cáp điện lực hạ thế – 0,6/1kV, TCVN 5935-1 (1 lõi,ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)

  Liên hệ
   
 •  
  -0%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  CVV-3×4 – 300/500V

  Liên hệ
   
 •  
  -0%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  CVV-3×2,5 – 300/500V

  Liên hệ
   
 •  
  -0%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  CVV-3×1,5-300/500V

  Liên hệ