.

12/20 (24) kV hoăc 12,7/22 (24) kv, TCVN 5935-2/IEC60502-2 (3 lõi, ruột nhôm, bán dẫn ruột dẫn, cách điện XLPE, bán dẫn cách điện, màn chắn kim loại cho từng lõi, vỏ PVC)

 •  
  -30%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  AXV/SE-3X400-12/20(24) kV

   
   
 •  
  -29%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  AXV/SE-3x300-12/20(24) kV

   
   
 •  
  -29%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  AXV/SE-3X240-12/20(24) kV

   
   
 •  
  -30%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  AXV/SE-3x185-12/20(24) kV

   
   
 •  
  -30%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  AXV/SE-3X150-12/20(24) kV

   
   
 •  
  -29%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  AXV/SE-3x120-12/20(24) kV

   
   
 •  
  -29%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  AXV/SE-3X95-12/20(24) kV

   
   
 •  
  -30%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  AXV/SE-3x50-12/20(24) kV

   
   
 •  
  -30%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  AXV/SE-3X70-12/20(24) kV