.

12/20 (24) kV hoặc 12,7/22 (24) kv, TCVN 5935-2/IEC60502-2 (3 lõi, ruột nhôm, bán dẫn ruột dẫn, cách điện XLPE, bán dẫn cách điện, màn chắn kim loại cho từng lõi, giáp sợi thép bảo vệ, vỏ PVC)

 •  
  -29%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  AXV/SE/SWA-3x400-12/20(24) kV

   
   
 •  
  -29%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  AXV/SE/SWA-3x300-12/20(24) kV

   
   
 •  
  -29%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  AXV/SE/SWA-3X240-12/20(24) kV

   
   
 •  
  -29%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  AXV/SE/SWA-3x185-12/20(24) kV

   
   
 •  
  -30%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  AXV/SE/SWA-3x150-12/20(24) kV

   
   
 •  
  -29%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  AXV/SE/SWA-3X120-12/20(24) kV

   
   
 •  
  -30%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  AXV/SE/SWA-3X95-12/20(24) kV

   
   
 •  
  -30%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  AXV/SE/SWA-3x70-12/20(24) kV

   
   
 •  
  -29%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  AXV/SE/SWA-3x50-12/20(24) kV