.

12/20 (24) kV hoăc 12,7/22 (24) kv, TCVN 5935-2/IEC60502-2 (3 lõi, ruột nhôm, bán dẫn ruột dẫn, cách điện XLPE, bán dẫn cách điện, màn chắn kim loại cho từng lõi, giáp băng thép bảo vệ, vỏ PVC)

 •  
  -30%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  AXV/SE-DSTA-3x400-12/20(24) kV

   
   
 •  
  -30%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  AXV/SE-DSTA-3X300-12/20(24) kV

   
   
 •  
  -30%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  AXV/SE-DSTA-3X240-12/20(24) kV

   
   
 •  
  -30%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  AXV/SE-DSTA-3X185-12/20(24) kV

   
   
 •  
  -30%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  AXV/SE-DSTA-3x150-12/20(24) kV

   
   
 •  
  -30%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  AXV/SE-DSTA-3x120-12/20(24) kV

   
   
 •  
  -30%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  AXV/SE-DSTA-3x95-12/20(24) kV

   
   
 •  
  -30%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  AXV/SE-DSTA-3x70-12/20(24) kV

   
   
 •  
  -30%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  AXV/SE-DSTA-3x50-12/20(24) kV