.

12/20 (24) kV hoăc 12,7/22 (24) kv, TCVN 5935-2/IEC60502-2 (1 lõi, ruột nhôm, bán dẫn ruột dẫn, cách điện XLPE, bán dẫn cách điện, màn chắn kim loại, giáp sợi nhôm bảo vệ, vỏ PVC)

 •  
  -30%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  AXV/S/AWA-400-12/20(24) kV

   
   
 •  
  -30%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  AXV/S/AWA-300-12/20(24) kV

   
   
 •  
  -30%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  AXV/S/AWA-240-12/20(24) kV

   
   
 •  
  -30%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  AXV/S/AWA-185-12/20(24) kV

   
   
 •  
  -30%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  AXV/S/AWA-150-12/20(24) kV

   
   
 •  
  -30%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  AXV/S/AWA-120-12/20(24) kV

   
   
 •  
  -30%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  AXV/S/AWA-95-12/20(24) kV

   
   
 •  
  -30%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  AXV/S/AWA-70-12/20(24) kV

   
   
 •  
  -30%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  AXV/S/AWA-50-12/20(24) kV