.

12/20 (24) kV hoăc 12.7/22 (24) kV, TCVN 5935-1 (ruột đồng, bán dẫn ruột dẫn, cách điện XLPE, vỏ PVC)

 •  
  -34%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  CX1V-400-12/20(24) kV

   
   
 •  
  -35%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  CX1V-500-12/20(24) kV/Cáp trung thế treo - 12/20 (24) kV hoặc 12.7/22 (24) kV, TCVN 5935-1 (ruột đồng, bán dẫn ruột dẫn, cách điện XLPE, vỏ PVC)

   
   
 •  
  -35%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  CX1V-300-12/20(24) kV

   
   
 •  
  -31%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  CX1V-240-12/20(24) kV

   
   
 •  
  -34%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  CX1V-185-12/20(24) kV

   
   
 •  
  -34%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  CX1V-150-12/20(24) kV

   
   
 •  
  -34%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  CX1V-120-12/20(24) kV

   
   
 •  
  -34%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  CX1V-95-12/20(24) kV

   
   
 •  
  -11%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  CX1V-70-12/20(24) kV

   
   
 •  
  -34%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  CX1V-50-12/20(24) kV

   
   
 •  
  -34%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  CX1V-25-12/20(24) kV

   
   
 •  
  -34%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  CX1V-35-12/20(24) kV