0,6/1 kV, TCVN 6447/AS 3560-1 (2 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE)

 •  
  -0%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  LV-ABC-2X150 - 0.6//1 kV

  Liên hệ
   
 •  
  -0%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  LV-ABC-2X120 - 0.6//1 kV

  Liên hệ
   
 •  
  -0%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  LV-ABC-2X95 - 0,6//1 kV

  Liên hệ
   
 •  
  -0%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  LV-ABC-2X70 - 0.6//1 kV

  Liên hệ
   
 •  
  -0%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  LV-ABC-2X50 - 0,6//1kV

  Liên hệ
   
 •  
  -0%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  LV-ABC-2X35 - 0.6//1 kV

  Liên hệ
   
 •  
  -0%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  LV-ABC-2X25 - 0,6//1 kV

  Liên hệ
   
 •  
  -0%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  LV-ABC-2X16 - 0,6//1kV

  Liên hệ
   
 •  
  -0%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  LV-ABC-2X11 - 0,6//1kV

  Liên hệ
   
 •  
  -0%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  LV-ABC-2X10 - 0,6//1 kV

  Liên hệ