.

0,6/1 kV, TCVN 5935-1 (8 lõi, ruột đồng, cách điện PVC,vỏ PVC)

 •  
  -29%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  DVV-8X4 - 0,6//1 kV/Cáp điều khiển - 0,6/1 kV, TCVN 5935-1 (8 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)

   
   
 •  
  -29%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  DVV-8X10 - 0,6/71 kV/Cáp điều khiển - 0,6/1 kV, TCVN 5935-1 (8 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)

   
   
 •  
  -29%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  DVV-8X6 - 0.6//1 kV/Cáp điều khiển - 0,6/1 kV, TCVN 5935-1 (8 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)

   
   
 •  
  -30%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  DVV-8x2,5 - 0.6//1 kV/Cáp điều khiển - 0,6/1 kV, TCVN 5935-1 (8 lõi, ruột đồng, cách điện PVC,vỏ PVC)

   
   
 •  
  -29%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  DVV-8x1,5 - 0.6//1 kV/Cáp điều khiển - 0,6/1 kV, TCVN 5935-1 (8 lõi, ruột đồng, cách điện PVC,vỏ PVC)

   
   
 •  
  -30%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  DVV-8X1 - 0.6//1 kV/Cáp điều khiển - 0,6/1 kV, TCVN 5935-1 (8 lõi, ruột đồng, cách điện PVC,vỏ PVC)

   
   
 •  
  -30%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  DVV-8x0,75 - 0,6//1kV/Cáp điều khiển - 0,6/1 kV, TCVN 5935-1 (8 lõi, ruột đồng, cách điện PVC,vỏ PVC)

   
   
 •  
  -30%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  DVV-8x0,5 - 0,6//1 kV/Cáp điều khiển - 0,6/1 kV, TCVN 5935-1 (8 lõi, ruột đồng, cách điện PVC,vỏ PVC)