.

0,6/1 kV, TCVN 5935-1 (7 lõi, ruột đồng, cách điện PVC,vỏ PVC)

 •  
  -30%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  DVV-7X16 - 0,6//1 kV/Cáp điều khiển - 0,6/1 kV, TCVN 5935-1 (7 lõi, ruột đồng, cách điện PVC,vỏ PVC)

   
   
 •  
  -29%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  DVV-7X10 - 0.6//1 kV/Cáp điều khiển - 0,6/1 kV, TCVN 5935-1 (7 lõi, ruột đồng, cách điện PVC,vỏ PVC)

   
   
 •  
  -30%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  DVV-7x6 - 0.6//1 kV/Cáp điều khiển - 0,6/1 kV, TCVN 5935-1 (7 lõi, ruột đồng, cách điện PVC,vỏ PVC)

   
   
 •  
  -29%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  DVV-7x4 - 0.6//1 kV/Cáp điều khiển - 0,6/1 kV, TCVN 5935-1 (7 lõi, ruột đồng, cách điện PVC,vỏ PVC)

   
   
 •  
  -29%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  DVV-7x2,5 - 0.6//1 kV/Cáp điều khiển - 0,6/1 kV, TCVN 5935-1 (7 lõi, ruột đồng, cách điện PVC,vỏ PVC)

   
   
 •  
  -31%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  DVV-7x1,5 - 0.6//1 kV/Cáp điều khiển - 0,6/1 kV, TCVN 5935-1 (7 lõi, ruột đồng, cách điện PVC,vỏ PVC)

   
   
 •  
  -29%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  DVV-7X1 - 0,6//1 kV/Cáp điều khiển - 0,6/1 kV, TCVN 5935-1 (7 lõi, ruột đồng, cách điện PVC,vỏ PVC)

   
   
 •  
  -30%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  DVV-8x0,5 - 0,6//1 kV/Cáp điều khiển - 0,6/1 kV, TCVN 5935-1 (8 lõi, ruột đồng, cách điện PVC,vỏ PVC)

   
   
 •  
  -32%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  DVV-7x0,75 - 0.6//1 kV/Cáp điều khiển - 0,6/1 kV, TCVN 5935-1 (7 lõi, ruột đồng, cách điện PVC,vỏ PVC)