.

0,6/1 kV, TCVN 5935-1 (4 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE, vỏ PVC)

 •  
  -30%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  AXV-4x400 - 0,6/71 kV

   
   
 •  
  -30%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  AXV-4x300 - 0,6/71 kV

   
   
 •  
  -30%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  AXV-4x240 - 0,6//1 kV

   
   
 •  
  -30%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  AXV-4x185 - 0,6//1kV

   
   
 •  
  -30%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  AXV-4X150 - 0,6//1 kV

   
   
 •  
  -29%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  AXV-4X120 - 0.6//1 kV

   
   
 •  
  -30%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  AXV-4x95 - 0.6//1 kV

   
   
 •  
  -30%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  AXV-4x70 - 0,6//1 kV

   
   
 •  
  -29%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  AXV-4X50 - 0,6//1 kV

   
   
 •  
  -29%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  AXV-4X35 - 0.6//1 kV

   
   
 •  
  -30%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  AXV-4X25 - 0.6//1 kV

   
   
 •  
  -29%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  AXV-4x16 - 0.6//1 kV