.

0,6/1 kV. TCVN 5935-1 (4 lõi, ruột nhôm, cách điện PVC, giáp băng thép bảo vệ, vỏ PVC)

 •  
  -34%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  AXV/DSTA-4x400 - 0,6//1 kV

   
   
 •  
  -35%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  AXV/DSTA-4X300 - 0,6//1 kV

   
   
 •  
  -34%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  AXV/DSTA-4X240 - 0.6//1 kV

   
   
 •  
  -34%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  AXV/DSTA-4x185 - 0.6//1 kV

   
   
 •  
  -34%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  AXV/DSTA-4x150 - 0,6//1 kV

   
   
 •  
  -35%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  AXV/DSTA-4x120 - 0,6//1kV

   
   
 •  
  -34%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  AXV/DSTA-4X95 - 0.6//1 kV

   
   
 •  
  -35%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  AXV/DSTA-4x70 - 0.6//1 kV

   
   
 •  
  -34%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  AXV/DSTA-4X50 - 0.6//1 kV

   
   
 •  
  -34%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  AXV/DSTA-4x35 - 0.6//1 kV

   
   
 •  
  -34%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  AXV/DSTA-4x25 - 0.6//1 kV

   
   
 •  
  -34%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  AXV/DSTA-4x16 - 0.6//1 kV