0,6/1 kV, TCVN 5935-1 (4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC,vỏ PVC)

 •  
  -0%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  DVV-4X16 - 0,6//1 kV/Cáp điều khiển - 0,6/1 kV, TCVN 5935-1 (4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC,vỏ PVC)

  Liên hệ
   
 •  
  -0%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  DVV-4X10 - 0,6//1 kV/Cáp điều khiển - 0,6/1 kV, TCVN 5935-1 (4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC,vỏ PVC)

  Liên hệ
   
 •  
  -0%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  DVV-4x6 - 0.6//1 kV/Cáp điều khiển - 0,6/1 kV, TCVN 5935-1 (4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC,vỏ PVC)

  Liên hệ
   
 •  
  -0%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  DVV-4X4 - 0,6//1 kV/Cáp điều khiển - 0,6/1 kV, TCVN 5935-1 (4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC,vỏ PVC)

  Liên hệ
   
 •  
  -0%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  DVV-4x2,5 - 0,6//1kV/Cáp điều khiển - 0,6/1 kV, TCVN 5935-1 (4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC,vỏ PVC)

  Liên hệ
   
 •  
  -0%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  DVV-4X1 - 0.6//1 kV/Cáp điều khiển - 0,6/1 kV, TCVN 5935-1 (4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC,vỏ PVC)

  Liên hệ
   
 •  
  -0%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  DVV-4x1,5 - 0,6//1kV/Cáp điều khiển - 0,6/1 kV, TCVN 5935-1 (4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC,vỏ PVC)

  Liên hệ
   
 •  
  -0%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  DVV-4x0,75 - 0,6//1 kV//1k/Cáp điều khiển - 0,6/1 kV, TCVN 5935-1 (4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC,vỏ PVC)

  Liên hệ
   
 •  
  -0%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  DVV-4x0,5 - 0,6//1k/Cáp điều khiển - 0,6/1 kV, TCVN 5935-1 (4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC,vỏ PVC)

  Liên hệ