.

0,6/1 kV. TCVN 5935-1 (2 lõi, ruột nhôm, cách điện PVC, giáp băng thép bảo vệ, vỏ PVC)

 •  
  -34%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  AXV/DSTA-2x400 - 0.6//1 kV

   
   
 •  
  -34%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  AXV/DSTA-2x300 - 0.6//1 kV

   
   
 •  
  -34%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  AXV/DSTA-2x240 - 0.6//1 kV

   
   
 •  
  -34%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  AXV/DSTA-2x185 - 0.6//1 kV

   
   
 •  
  -35%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  AXV/DSTA-2X150 - 0,6//1kV

   
   
 •  
  -35%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  AXV/DSTA-2X120 - 0,6//1 kV

   
   
 •  
  -35%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  AXV/DSTA-2x95 - 0.6//1 kV

   
   
 •  
  -35%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  AXV/DSTA-2x70 - 0,6//1 kV

   
   
 •  
  -35%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  AXV/DSTA-2X35 - 0.6//1 kV

   
   
 •  
  -34%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  AXV/DSTA-2x25 - 0.6//1 kV

   
   
 •  
  -35%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  AXV/DSTA-2x16 - 0,6//1kV