0,6/1 kV, TCVN 5935-1 (14 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)

 •  
  -0%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  DVV-14X10 - 0,6//1kV/Cáp điều khiển - 0,6/1 kV, TCVN 5935-1 (14 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)

  Liên hệ
   
 •  
  -0%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  DVV-14X6 - 0,6/71 kV/Cáp điều khiển - 0,6/1 kV, TCVN 5935-1 (14 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)

  Liên hệ
   
 •  
  -0%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  DVV-14X4 - 0,6//1kV/Cáp điều khiển - 0,6/1 kV, TCVN 5935-1 (14 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)

  Liên hệ
   
 •  
  -0%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  DVV-14x2,5 - 0,6//1 kV/Cáp điều khiển - 0,6/1 kV, TCVN 5935-1 (14 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)

  Liên hệ
   
 •  
  -0%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  DVV-14X1 - 0,6//1 kV/Cáp điều khiển - 0,6/1 kV, TCVN 5935-1 (14 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)

  Liên hệ
   
 •  
  -0%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  DVV-14X1,5 - 0,6//1 kV/Cáp điều khiển - 0,6/1 kV, TCVN 5935-1 (14 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)

  Liên hệ
   
 •  
  -0%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  DVV-14x0,5 - 0,6/71 kV/Cáp điều khiển - 0,6/1 kV, TCVN 5935-1 (14 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)

  Liên hệ
   
 •  
  -0%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  DVV-14x0,75 - 0,6//1 kV/Cáp điều khiển - 0,6/1 kV, TCVN 5935-1 (14 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)

  Liên hệ