.

0,6/1 kV. TCVN 5935-1 (1 lõi, ruột nhôm, cách điện PVC, giáp băng nhôm bảo vệ, vỏ PVC)

 •  
  -29%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  AXV/DATA-400 - 0.6//1 kV

   
   
 •  
  -29%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  AXV/DATA-300 - 0.6//1 kV

   
   
 •  
  -29%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  AXV/DATA-240 - 0,6//1 kV

   
   
 •  
  -29%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  AXV/DATA-185 - 0,6//1 kV

   
   
 •  
  -29%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  AXV/DATA-150 - 0,6//1kV

   
   
 •  
  -29%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  AXV/DATA-120 - 0,6//1kV

   
   
 •  
  -21%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  AXV/DATA-95 - 0,6//1 kV

   
   
 •  
  -29%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  AXV/DATA-70 - 0.6//1 kV

   
   
 •  
  -29%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  AXV/DATA-50 - 0.6//1 kV

   
   
 •  
  -29%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  AXV/DATA-35 - 0,6//1kV

   
   
 •  
  -29%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  AXV/DATA-25 - 0,6//1kV

   
   
 •  
  -27%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  AXV/DATA-16 - 0.6//1 kV

   
   
 •  
  -35%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  AXV/DSTA-2x50 - 0.6//1 kV