Giới thiệu cho bạn bè

Rơ le điện tử RE22R2QGMR

Rơ-le thời gian điện tử RE22R1AMR DELAY ON, A, Aw, 1C/O, 0.05s…300h