Giới thiệu cho bạn bè

MCCB EasyPact EZC250, 3P, Type H , Icu=36kA / 415V

EasyPact EZC250, 4P,Type N , Icu=25kA / 415V MCCB SCHNEIDER