Giới thiệu cho bạn bè

XVGB4SW

Đèn báo schneider Harmony XVG Đèn tầng cảnh báo Ø 60mm Đèn 2,3 ,4 tầng, LED màu và ống nhựa bọc bên ngoài trong suốt Điện áp: 24 Vac/dc Đế đèn đa dạng, đặc biệt có dạng đế gập lại được
den bao schneider