Giới thiệu cho bạn bè

Rờ-le Acti9 điều khiển bằng tín hiệu xung, iTL, ON-OFF switch

Rờ-le Acti 9 điều khiển bằng tín hiệu xung, iTLc/iTLs hãng schneider