Rơ le trung gian REXO có đèn chỉ thị 5A

InEmail
Chi tiết sản phẩm

Rơ le trung gian REXO có đèn chỉ thị 5A  thiết bị điện schneider

Điện áp Tiếp điểm Mã hàng
12Vdc 2 C/O RXM2LB2JD
24Vdc 2 C/O RXM2LB2BD
36Vdc 2 C/O RXM2LB2CD
48Vdc 2 C/O RXM2LB2ED
110Vdc 2 C/O RXM2LB2FD
24Vac 2 C/O RXM2LB2B7
120Vac 2 C/O RXM2LB2F7
230Vac 2 C/O RXM2LB2P7

Nhận xét

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.