Rơ le nhiệt hợp bộ với khởi động từ đấu nối bằng thanh đồng

InEmail
Rơ le nhiệt Easypact TVS hợp bộ với khởi động từ đấu nối bằng thanh đồng thiết bị điện schneider
Rơ le nhiệt Easypact TVS hợp bộ với khởi động từ có cầu đấu nối bằng ốc vít thiết bị điện schneider
Chi tiết sản phẩm

Rơ le nhiệt Easypact TVS hợp bộ với khởi động từ đấu nối bằng thanh đồng thiết bị điện schneider

Tương thích cho lắp đặt với khởi động từ Easypact TVS

Dùng cho bảo vệ động cơ

Dãi cài đặtcủa Rờ le Sử dụng vớicontactor LC1E Mã hàng
51…81 E120…E160 LRE480
62…99 E120…E160 LRE481
84…135 E120…E160 LRE482
124…198 E200 LRE483
146…234 E250...E400 LRE484
174…279 E250...E400 LRE485
208…333 E250...E400 LRE486
259…414 E300...E400 LRE487
321…513 E500 LRE488
394…630 E630 LRE489

Nhận xét

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.