E2E Loại Thông Dụng

InEmail
Chi tiết sản phẩm

 

Cảm biến omron E2E Loại Thông Dụng

  • Nguồn cung cấp 12~24VDC ±10%.
  • Kiểu dáng hình trụ D=8, 12, 18, 30mm dài 55mm.
  • Khoảng cách phát hiện vật từ tính 0.5~15mm.
  • Ngỏ ra Open Colector NPN hoặc PNP, NO hoặc NC, DC 2 dây.
  • Loại ra dây sẳn 2m hoặc conector chuẩn M12.
  • Thời gian đáp ứng nhanh, tần số làm việc cao.
  • Nhiệt độ làm việc -40~700C, đạt độ kín tiêu chuẩn IEC IP67.
  • Vỏ bọc bằng Stainless steel or brass-nickel plated.

   Một số model thông dụng:

»  E2E-X1R5ME1: loại ra dây, D=8, khoảng cách 1.5mm, NPN       

»  E2E-X1R5MF1: loại ra dây, D=8, khoảng cách 1.5mm, PNP      

»  E2E-X2E1: loại ra dây, D=12, khoảng cách 2mm, NPN      

»  E2E-X2F1: loại ra dây, D=12, khoảng cách 2mm, PNP     

»  E2E-X5ME1: loại ra dây, D=12, khoảng cách 5mm, NPN       

»  E2E-X5MF1: loại ra dây, D=12, khoảng cách 5mm, PNP      

»  E2E-X5ME1-M1: connector, D=12, khoảng cách 5mm, NPN      

»  E2E-X5MF1-M1: connector, D=12, khoảng cách 5mm, PNP      

»  E2E-X5E1: loại ra dây, D=18, khoảng cách 5mm, NPN       

»  E2E-X5F1: loại ra dây, D=18, khoảng cách 5mm, PNP      

»  E2E-X10ME1-M1: connector, D=18, khoảng cách 10mm, NPN      

»  E2E-X10MF1-M1: connector, D=18, khoảng cách 10mm, PNP      

»  E2E-X10ME1: loại ra dây, D=18, khoảng cách 10mm, NPN      

»  E2E-X10MF1: loại ra dây, D=18, khoảng cách 10mm, PNP      

»  E2E-X10E1: loại ra dây, D=30, khoảng cách 10mm, NPN       

»  E2E-X10F1: loại ra dây, D=30, khoảng cách 10mm, PNP      

»  E2E-X2D1: loại ra dây, D=8, khoảng cách 2mm, DC 2 dây       

»  E2E-X3D1: loại ra dây, D=12, khoảng cách 3mm, DC 2 dây      

»  E2E-X7D1: loại ra dây, D=18, khoảng cách 7mm, DC 2 dây      

»  E2E-X10D1: loại ra dây, D=30, khoảng cách 10mm, DC 2 dây       

»  E2E-X4MD1: loại ra dây, D=8, khoảng cách 4mm, DC 2 dây       

»  E2E-X8MD1: loại ra dây, D=12, khoảng cách 8mm, DC 2 dây       

»  E2E-X14MD1: loại ra dây, D=18, khoảng cách 14mm, DC 2 dây       

»  E2E-X20MD1: loại ra dây, D=30, khoảng cách 10mm, DC 2 dây

Nhận xét

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.