Bộ điều khiển tụ bù

InEmail
Chi tiết sản phẩm

Bộ điều khiển tụ bù thiết bị điện schneider

ƯU ĐIỂM BỘ ĐIỀU KHIỂN TỤ BÙ

Đo sóng hài bậc 3 đến bậc 19

Đo giá trị kvar thực tế của từng bước tụ bù

Truyền thông Modbus RS485

Cảnh báo các bất thường xảyra ở tủ bù

51207 51213 VPL06N VPL12N

 

Nhận xét

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.